BEZPIECZNY JAPFEST A EPIDEMIA KORONAWIRUSA

1
min read
A- A+
read
Image
jf covid

Przed nami siódma edycja JAPFEST, która z wielu względów jest wyjątkowa i nietypowa - jednym z nich są przepisy oraz zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa.

Dla sprawnej i bezpiecznej organizacji imprezy współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oraz wdrożyliśmy kilka zmian, które sprawią, że będziemy bawić się w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.

Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy obowiązują aktualnie obowiązujące przepisy, oraz poniższe zasady:

Każda osoba wchodząca na obiekt, akceptuje regulamin imprezy JAPFEST i tym samym deklaruje, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną Sars-Cov-2.

  • na JAPFEST nie można wejść jeśli mamy jakiekolwiek objawy wskazujące na prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem - w tym podniesiona temperatura czy kaszel - ochrona oraz obsługa mają prawo odmówić wejścia na obiekt
  • dla bezpieczeństwa każda osoba wchodząca na obiekt będzie miała zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezkontaktowym
  • na każdej z bram znajdują się punkty dezynfekcji rąk, znajdziecie je także w okolicy cateringu oraz strefy imprezy masowej obok sceny
  • zalecany dystans to co najmniej 1,5 metra pomiędzy wszystkimi osobami na obiekcie
  • w razie braku możliwości utrzymania dystansu należy obowiązkowo stosować środki ochrony osobistej zasłaniające usta oraz nos
  • zgodnie z ustawą, każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej (np. maseczki, rękawiczki, przyłbice)
  • wszystkie sanitariaty wyposażone będą w środki dezynfekcji, z których zachęcamy korzystać
  • dodatkowa dezynfekcja wnętrza sanitariatów 2x dziennie
  • dodatkowa dezynfekcja klamek w sanitariatach 1x na godzinę
  • dezynfekcja stołów w części cateringowej

 

Najważniejsza i najprostsza zasada:

 

japfest covid